Malý kurz optiky

Řešení úloh - odraz a lom

 1. Index lomu skla: n = 1,7; alfa = úhel dopadu, beta = úhel lomu.
  uloha 1

 2. Disperze světla (závislost indexu lomu na vlnové délce).
  uloha 2

 3. obr.
  uloha 3

 4. obr.
  uloha 4

 5. obr.
  uloha 5

 6. obr.
  uloha 6