Malý kurz optiky

Cvičení z optiky - odraz a lom světla

Otázky

  1. Co pozoruje astronaut na Měsíci při pohledu na povrch Země v době, kdy pro pozorovatele na Zemi je a) Měsíc v úplňku, b) Měsíc v novu, c) úplné zatmění Měsíce?

  2. V jakém prostředí mohou být paprsky světla křivočaré?

  3. Proč má záhon v zahradě politý vodou tmavší barvu?

  4. Proč není obraz předmětu v okenní skleněné tabuli stejně jasný jako obraz vytvořený za stejných podmínek zrcadlem?

Úlohy

  1. Jaký musí být úhel dopadu na povrch skla o indexu lomu 1,7, aby úhel lomu byl roven polovině úhlu dopadu?.

  2. Index lomu skla pro červené světlo je 1,510 a pro fialové světlo 1,531. Určete úhel mezi lomeným červeným a fialovým paprskem, dopadá-li paprsek bílého světla na povrch skla pod úhlem 60°?

  3. Chlapec se chce dotknout tyčí předmětu v hloubce 40 cm pod hladinou vody. V jaké vzdálenosti od předmětu se tyč dotkne dna, jestliže tyč svírá s vodorovným směrem úhel 45°?

  4. Lomený a odražený paprsek jsou navzájem kolmé, přičemž úhel dopadu je 53°. Určete index lomu látky, jestliže světlo dopadá na rozhraní ze vzduchu.

  5. Určete úhel dopadu světla na rozhraní vody (index lomu 1,33) a skla (index lomu 1,5), svírá-li odražený paprsek s paprskem lomeným úhel 120°.

  6. Světelný paprsek prochází metylalkoholem a dopadá na rozhraní se vzduchem pod úhlem 45°. Vystoupí paprsek do vzduchu nebo se úplně odráží v metylalkoholu? Index lomu metylalkoholu je 1,329.