Gymnázium Kroměříž

Gymnázium Kroměříž
Masarykovo nám. 496
767 01  Kroměříž


gymkrom@gymkrom.cz 

577 544 813 (kancelář školy)

577 544 810 (ředitel školy)

 

Aktuality

Výsledky přijímacího řízení 2017 - osmileté studium

28.04.2017  | 
 
  Seznam přijatých uchazečů podle výsledků přijímacího řízení 2017 - osmileté studium

 

Zveřejněním seznamu se považují kladná rozhodnutí za  oznámená a zákonný zástupce (ten, který je uveden v přihlášce) si jej může vyzvednout na sekretariátu školy v sobotu 29.  4. 2017 v době od 9:00 do 14:00 hodin nebo v úterý 2. 5. 2017 od 8:00 do 12:00 hodin.

Svůj úmysl, že se dítě bude vzdělávat na naší škole, potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

Rozhodnutí o nepřijetí si zákonný zástupce žáka (ten, který je uveden v přihlášce) může vyzvednout osobně po prokázání totožnosti na sekretariátu školy v sobotu 29.  4. 2017 v době od 9:00 do 14:00 hodin nebo v úterý 2. 5. 2017 od 8:00 do 12:00 hodin.

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou 2. 5. 2017 odpoledne odeslána poštou do vlastních rukou zákonného zástupce žáka.

 

Pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení 2017 - osmileté studium

 

Podrobné výsledky dle kritérií přijímacího řízení

KONTAKTY

Kontaktní údajeGymnázium Kroměříž
Masarykovo nám. 496
767 01 Kroměříž

Telefony577 544 813 (kancelář školy)
577 544 810 (ředitel školy)

REDIZO60001494170843309      |

Gymnázium Kroměříž,  Masarykovo nám. 496, 767 01 Kroměříž   -   Grafika / aplikace a www :   ALMEO s.r.o. - internet & software