Gymnázium Kroměříž

Gymnázium Kroměříž
Masarykovo nám. 496
767 01  Kroměříž


gymkrom@gymkrom.cz 

577 544 813 (kancelář školy)

577 544 810 (ředitel školy)

 

Český jazyk

Gymnázium Kroměříž zpracovalo v rámci šablony III/2 OP VK Peníze středním školám DUMy pro:

Tematická oblast: Česká a světová literatura 20. století

Ročník: oktáva, 4. ročník

DUMy pro ostatní pedagogické pracovníky středních škol v ČR poskytne obrtelova(zavináč)gymkrom.cz.

Tematická oblast: Český národní jazyk

Ročník: sekunda

Tematická oblast: Slovní zásoba a význam slov

Ročník: kvarta

DUMy pro ostatní pracovníky středních škol v ČR poskytne buzasova(zavináč)gymkrom.cz.

 

Výuka českého jazyka probíhá ve všech ročnících čtyřletého i osmiletého studia. V jeho rámci se studenti podrobně seznamují s učivem gramatiky, slohu a literatury.

Hodiny českého jazyka vedou žáky nejen k hlubším poznatkům v oblasti lingvistiky, ale zejména k praktickému a dokonalejšímu ovládání spisovného jazyka. Studenti jsou vedeni ke zvládnutí správné formulace myšlenek nejrozmanitějších slohových útvarů mluveného i psaného projevu. V literatuře je cílem poznávání dějin písemnictví, od nejstarších dob až po současnost, důraz je kladen zejména na žákovu schopnost porozumět textu a jeho osobitou interpretaci.

Český jazyk je povinný maturitní předmět pro všechny žáky, jeden z nejnáročnějších vůbec. Pro zájemce o studium humanitních oborů bývá v nabídce volitelných předmětů také literární seminář, volný čas mohou žáci věnovat i práci v recitačním či dramatickém kroužku.Gymnázium Kroměříž a projekt MF DNES

Gymnázium Kroměříž se zúčastnilo již tradičního projektu - Studenti čtou a píší noviny deníku MF DNES. Studenti druhých ročníků pracovali s novinami nejen v hodinách českého jazyka, ale i při výuce jiných předmětů, ve kterých mohli využít práci s tiskem.  Cílem projektu bylo seznámit studenty nejen s vývojem a moderními prvky žurnalistiky, ale také podnítit jejich zájem o současné společenské dění. Po dobu dvou měsíců byla každé dva týdny vyhlašována nová témata, nad kterými se studenti zamýšleli a napsali k nim svůj názor pomocí nejrůznějších žurnalistických útvarů. Do celého projektu bylo zapojeno 835 tříd z 418 českých škol. Z tisíců příspěvků vybírala MF DNES ty nejvíce zajímavé, originální a přínosné. Čtyřem našim studentům se podařilo prosadit v obrovské konkurenci. Za jejich práci jim děkuji a přeji hodně štěstí ve druhém jarním kole.

Bc. Jarmila Obrtelová

Užitečné odkazy

Pravidla českého pravopisu
Slovník cizích slov (abz.cz)
Slovník cizích slov (uzdroje.com)
Ústav pro jazyk český AV ČR

 

jc.jpg, 34 kB 

Pracovní listy:

Motivační doplňovačka pro sekundy

Diktát 

Pracovní materiály pro sekundu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

KONTAKTY

Kontaktní údajeGymnázium Kroměříž
Masarykovo nám. 496
767 01 Kroměříž

Telefony577 544 813 (kancelář školy)
577 544 810 (ředitel školy)

REDIZO60001494170843309      |

Gymnázium Kroměříž,  Masarykovo nám. 496, 767 01 Kroměříž   -   Grafika / aplikace a www :   ALMEO s.r.o. - internet & software