Matematika v OSS/FS: GeoGebra

GeoGebra je multiplatformní program dynamické matematiky použitelný na všech úrovních vzdělávání (základní, střední i vysoké školy), který v sobě propojuje geometrii, algebru, tabulky, tvorbu grafů, statistiku a výpočty – to vše v jednom snadno použitelném balíčku. Řadí se mezi produkty otevřeného a svobodného softwaru (OSS/FS) a získal několik ocenění v kategorii výukových programů v Evropě i USA. Jejím tvůrcem je rakouský matematik Markus Hohenwarter. Program je ke stažení na stránkách www.geogebra.org, kde jsou rovněž odkazy na materiály, fóra a jiné informace (převážně anglicky).


Další ukázky modelování     GGB – ukázka 3     GGB – ukázka 4


Ukázka 1: Matematika – tečna funkce, plocha pod křivkou

Je dána funkce f(x)=0,5·x+sin(2x). Řešte následující úlohy:

  1. Stanovte průběh tečny křivky f(x) v intervalu <–1,5; 6,5> a určete zde lokální extrémy. (Posouvejte bodem A po křivce a sledujte hodnoty směrnice k. Odvoďte souvislosti.)
  2. Určete velikost plochy S pod křivkou f(x) v intervalu <1; 5> konvergencí dolního a horního součtu. (Táhněte posuvníkem n a sledujte hodnoty H, S, D v obrázku.)
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Ukázka 2: Fyzika – skládání kmitů, rázy

Skládáním dvou kmitání blízkých frekvencí vznikají rázy. Pomocí posuvníků f1, f2 nastavujte frekvence a sledujte graf nárazového kmitání, posuvníkem φ můžete měnit fázový posun.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)