Organizace kurzů

Ke dni 30. 4. 2012 byla ukončena finanční podpora projektu z ESF. Protože na všech pět typů ICT kurzů získala naše škola akreditaci v rámci DVPP, budou dále tyto vzdělávací kurzy probíhat jako placené kurzy, které je možné hradit z prostředků vyčleněných na další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Cena byla stanovena na 1500 Kč na osobu.


Jak se přihlásit

Přihlášky na kurz zasílejte e-mailem na adresu: t.mikulenka(zavináč)seznam(tečka)cz, do předmětu uveďte „Přihláška na kurz“.

Časová dotace kurzů a další specifikace

Rozsah každého kurzu je stanoven na 22 vyučovacích hodin, přičemž 20 hodin je realizováno jako frontální výuka (obvykle 5 společných setkání po 4 vyučovacích hodinách) a 2 hodiny jsou vyčleněny pro individuální řešení úloh s účastníky kurzu, procvičování, konzultace s lektorem, korekci chyb, diskuse a získávání zpětné vazby.
Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování.
Předpokládá se práce v prostředí operačního systému Windows, který je ve školách nejvíce rozšířen a učitelé i žáci jsou v něm zběhlí.

Místa školení

Většina kurzů bude vyučována v prostorách příjemce podpory – v budově Gymnázia Kroměříž, v odborných učebnách IVT ve 2. patře (z hlavního schodiště odbočit u auly vlevo).
Adresa: Gymnázium Kroměříž, Masarykovo náměstí 496/13, 767 01 Kroměříž

Několik kurzů bude realizováno na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, v prostorách Technologické fakulty na Jižních svazích.
Adresa: Fakulta technologická UTB, Nad Stráněmi 4511, 762 72 Zlín

UTB_FT_m.jpg, 15kB GKM_m.jpg, 27kB

Plánování školení závisí na počtu zájemců, jejich lokalizaci a kapacitě projektu. Informace o konání každého kurzu bude vždy uvedena na tomto webu, zájemci budou rovněž informováni e-mailem nebo telefonicky.