OpenOffice.org – tvorba textu a prezentace

OpenOffice.org je balík kancelářských aplikací – elektronická kancelář – obsahující nástroje pro psaní textových dokumentů, výpočty s tabulkami, tvorbu prezentací, kreslení obrázků a práci s databázemi. Pokryje téměř všechny oblasti kancelářských činností, dokáže nahradit většinu produktů Microsoft Office, je česky a obsahuje podrobnou nápovědu.

OpenOffice.org funguje pod Windows, Linuxem, Mac OS X a mnoha jinými systémy. Soubory je možno načítat a ukládat nejen ve standardním formátu OpenDocument, ale i ve formátech používaných v MS Office (doc, xls, ppt).


V tomto výukovém modulu našeho projektu se zaměřujeme na dvě aplikace z balíku OpenOffice.org – pro psaní textu a tvorbu prezentací:

Writer

Writer plní v balíku OpenOffice.org úlohu textového procesoru (odpovídá programu Word z MS Office). Můžete ho použít pro vytvoření jednoduchého dopisu až po snadné psaní knih s grafikou, obrázky, sloupci apod.

Impress

Impress plní v OpenOffice.org funkci prezentačního nástroje podobně jako Powerpoint v MS Office. Lze s ním snadno a rychle vytvářet jednoduché i složitější prezentace, na výběr je řada šablon, animačních a přechodových efektů.

Některé výhody OpenOffice.org

  • Legální používání a sdílení softwaru s nulvými náklady.
  • Standardním souborovým formátem OpenOffice.org je XML (otevřený široce přijímaný souborový formát), tedy lze předpokládat, že dokumenty vytvořené v OpenOffice.org budou čitelné i v budoucnosti.
  • OpenOffice.org, stejně jako všechen open source software, se těší neustálé podpoře a údržbě nezávislé na rozmarech nebo existenci firmy.
  • OpenOffice.org může být provozován na široké škále operačních systémů (MS Windows, Mac OS X, systémy založené na Unixu (Linux) a Solaris.

Některé nevýhody OpenOffice.org

  • Náklady na konverzi existujících souborů Microsoft Office, zejména pokud obsahují makra.
  • Nepracují v cloudu