Grafika v otevřeném a svobodném software

Rastrová grafika – GIMP

GIMP – GNU Image Manipulation Program – je nástroj určený zejména pro vytváření a úpravu rastrové grafiky, zároveň je však vybaven několika vektorovými funkcemi (cesty, písma, atd.). GIMP patří do kategorie otevřeného a svobodného softwaru (OSS/FS), je tedy dostupný zdarma včetně zdrojových kódů pod licencí GPL, ale běžnému uživateli dokáže poskytnout stejné služby jako jiné komerční rastrové editory. Původně byla tato aplikace vyvíjena pro operační systém Linux, ale dnes máme k dispozici také verze pro systémy Windows, Apple Mac a další.

Tvůrcům se časem podařilo tento produkt posunout na velmi dobrou kvalitativní úroveň, v některých oblastech je GIMP srovnatelný s Adobe Photoshopem. Vhodný je zejména pro úpravu digitálních fotografií, skenování obrázků a jejich následné převzorkování, vytváření koláží, tvorbu animovaných gifů, pro tvorbu grafických prvků webových stránek, apod. Samozřejmostí je práce s vrstvami, kanály, křivkami, nabízí mnoho rozšířených možností výběrů a kreslících nástrojů, obsahuje spoustu známých filtrů a skriptů.

Historie. U zrodu GIMPu stáli studenti z Kalifornské univerzity v Berkeley Spencer Kimball a Peter Mattis, když se jim nechtělo psát kompilátor v jazyku Scheme a rozhodli se vytvořit program na úpravu obrázků, grafický editor. Práci zahájili v roce 1995 a počátkem roku 1996 vydali první oficiální verzi s označením 0.54. Aby se editor mohl dále šířit a byl nezávislým na proprietární knihovně Motif, byla vyvinuta nová svobodná knihovna GTK (Gimp Toolkit). Ta se stala velice populární a na jejím základě vzniklo mnoho dalších aplikací (např. pracovní prostředí GNOME). Zpočátku byl GIMP vytvářen jen pro operační systémy Unix/Linux, pro ostatní OS (MS Windows, Apple OS, a další) se GIMP začal plnohodnotně vyvíjet od verze 2.0, v níž bylo také radikálně přepracováno uživatelské rozhraní.

Vektorová grafika – InkScape

Inkscape je vektorový editor, tedy program pro kreslení pomocí křivek a jiných geometrických tvarů (čtverce, kružnice, elipsy, atd.). V programu lze pracovat s pomocí tzv. Bézierových křivek – velmi snadno se tedy dají vytvořit i velmi ladné křivky či objekty. To vše se poté dá vybarvovat atd. Inkscape tedy patří do stené kategorie jako komerční programy Adobe Illustrator, Freehand nebo CorelDraw. Program implicitně ukládá své soubory ve formátu SVG (škálovatelná vektorová grafika).

Ukázky zpracování grafiky – úpravy obrázků v GIMPu

kolaz-m.jpg serie-m.jpg cocka-m.jpg