DTP v systému LaTeX

Potřebujeme-li vytvořit dokument vysoké kvality, obvykle nám nebude stačit běžný kancelářský textový editor. Musíme sáhnout po některém produktu z oblasti DTP (Desk Top Publishing, systém pro předtiskovou přípravu). Nejdokonalejší program pro počítačovou sazbu je TeX (čti tech) – velmi populární zejména v oborech jako matematika, fyzika, informatika, a dalších. Jeho autorem je profesor Donald Ervin Knuth (Stanford University), který koncem 70. let 20. století vyvinul značkovací jazyk, jehož název byl inspirován řeckým slovem τεχνη.

Jazyk TeX je všemocný, ale pro běžné použití poměrně složitý. Proto v 80. letech přišel Leslie Lamport s myšlenkou TeX zjednodušit a přiblížit ho lidem, kteří nejsou odborníky v typografii. Upravil původní TeX a vytvořil množinu maker, která zahrnují často používané TeXové konstrukce, a dále množinu šablon uplatňující typograficky jednotné styly například pro sazbu článků, odborných publikací nebo knih. Tak vznikl LaTeX (čti latech – „Lamportův TeX“).

VÝHODY
(1) vysoká kvalita výsledných dokumentů, (2) je zdarma, (3) multiplatformita – využití v různých operačních systémech, (4) podpora velkého množství předchystaných balíčků, (5) využití v jiném SW (GeoGebra – vzorce, Beamer – prezentace)
NEVÝHODY
Text se v LaTeXu nepíše ale spíš programuje, je tedy nutné (1) seznámit se s příkazy a pravidly jazyka LaTeX a naučit se je používat, (2) zvyknout si na práci ve vícefázovém režimu (editace – kompilace – výstup).

Ukázky textových výstupů – možnosti systému LaTeX

uk-01-m.png uk-02-m.png uk-03-m.png uk-04-m.png uk-05-m.png uk-06-m.png