Malý kurz optiky

Cvičení - energie světelného záření

  1. Na knihu osvětlenou kolmo slunečními paprsky dopadá záření o světelném toku 360 lm. Jaký světelný tok bude dopadat na knihu, jestliže ji pootočíme o 30° kolem osy kolmé k paprskům? [ 311 lm ]

  2. Určete celkový světelný tok zdroje o svítivosti 15 cd. [ 188 lm ]

  3. Jaké je osvětlení vnitřní stěny duté koule o poloměru 4 m, je-li v jejím středu žárovka o svítivosti 160 cd? [ 100 cd ]

  4. Jaké je osvětlení stolu, nad nímž visí ve výšce 1,5 m opálová žárovka s celkovým světelným tokem 1130 lm? [ 40 lx ]

  5. Hvězda má povrchovou teplotu 30 000 K. Na jakou vlnovou délku připadá maximum vyzařování této hvězdy a jaká je intenzita vyzařování? [ 97 nm; 4,6 . 1010 Wm-2 ]

  6. Kolikrát je intenzita vyzařování černého tělesa při teplotě 100°C větší než při teplotě 0°C? [ asi 3,5 krát ]

  7. Lidské oko je nejcitlivější na vlnovou délku 555 nm. Při jaké teplotě připadá na tuto vlnovou délku maximum vyzařování černého tělesa? [ 5200 K ]

  8. Rozžhavené vlákno žárovky má teplotu 2000°C. Na jakou vlnovou délku připadá maximum vyzařování tohoto vlákna? [ 1280 nm ]

  9. Osvětlení vodorovného povrchu Země je 80 000 lx při výšce Slunce nad obzorem 45°. Určete osvětlení povrchu Země při při výšce Slunce nad obzorem 25°. [ 48 000 lx ]

  10. Nad středem čtvercového stolu o hraně a visí lampa ve výšce h. Kolikrát menší bude osvětlení středu stolu, jestliže tuto lampu zavěsíme v téže výšce nad jedním rohem stolu? Řešte pro hodnoty a = 1,5m, h = 1 m. [ zmenší se 3,1 krát ]