Malý kurz optiky

Cvičení - vlnová optika

Otázky

  1. Vlnová délka červeného světla ve vodě je rovna vlnové délce zeleného světla ve vzduchu. Voda je osvětlena zeleným světlem. Jakou barvu vnímá člověk, když pod vodou otevře oči?

  2. Do láhve ze zeleného skla nalijeme červený inkoust. Jak se nám bude jevit barva inkoustu v láhvi?

  3. Proč nevidíme stín telefonních drátů na silnici nebo stín ptáka letícího ve větší výši?

  4. Uchopte kleštěmi žiletku a zahřívejte ji nad plamenem. Objasněte zbarvení povrchu oceli.

  5. Můžeme dvě hvězdy na obloze považovat za koherentní zdroje světla?

Úlohy

  1. Optická mřížka má 120 vrypů na 1 mm délky mřížky. Určete vlnovou délku monofrekvenčního světla štěrbinového zdroje, jestliže směry k maximům 1. řádu navzájem svírají úhel 8°.

  2. Mydlinová blána (n=1,33) se při kolmém dopadu světla jevila v odraženém světle modrá (450 nm). Určete její tloušťku.

  3. Jaký je index lomu emailu, jestliže úhel jeho úplné polarizace je 58°? Určete polarizační úhel diamantu s indexem lomu n=2,42.

  4. Kolik vrypů na 1 mm má optická mřížka, jestliže se světlo o vlnové délce 589,6 nm ve druhém maximu odchyluje od směru kolmého k rovině mřížky o úhel 43°15'?

  5. Na tenký skleněný klín dopadá kolmo paprsek monofrekvenčního světla o vlnové délce 600 nm. Určete úhel, který svírají plochy klínu, jestliže interferenční proužky jsou navzájem vzdálené 4 mm.