Malý kurz optiky

Odraz a lom světla

Při dopadu světla na rozhraní dvou různých optických prostředí se světlo částečně odráží a částečně láme.

Zákon odrazu:

Úhel dopadu se rovná úhlu odrazu. Odražený paprsek leží v rovině dopadu.

Snellův zákon lomu:

zákon lomu

Lomený paprsek leží v rovině dopadu.

Přechází-li světlo z prostředí opticky řidšího (menší index lomu) do prostředí opticky hustšího (větší index lomu), nastává lom ke kolmici, v opačném případě jde o lom od kolmice - zde může nastat situace, kdy úhel dopadu nabude takové hodnoty, že úhel lomu je pravý (úhel dopadu = mezní úhel). Překročením mezního úhlu nastává úplný odraz.

úplný odraz

Zviditelnění lomu a úplného odrazu při přechodu světla z vody do vzduchu.

optický klam při lomu

Díky lomu světla se nám zdá pádlo ponořené do vody zlomené.