Malý kurz optiky

Energie světelného záření

Radiometrie se zabývá energií přenášenou elektromagnetickým zářením, fotometrie zkoumá účinky zářivé energie na náš zrak.

Radiometrické veličiny:

radiometrické veličiny

Fotometrické veličiny:

fotometrické veličiny

Kandela (šestá základní jednotka SI) je svítivost povrchu černého tělesa o obsahu 1/600000 m2 při teplotě tuhnutí platiny (1773°C) za normálního tlaku 101325 Pa.

Pro tepelné záření černého tělesa platí Wienův posunovací zákon: Vlnová délka, na niž připadá maximum vyzařování černého tělesa, je nepřímo úměrná jeho termodynamické teplotě. S rostoucí teplotou černého tělesa se maximum posouvá směrem k menším vlnovým délkám. Pro intenzitu vyzařování černého tělesa platí Stefan-Boltzmannův zákon: Intenzita vyzařování černého tělesa roste přímo úměrně se 4. mocninou termodynamické teploty tělesa.

Wienův a Stef.-Boltzm.zákon